Pesan Kesan Bapak Gubernur

GUBERNUR PAPUA BARAT
MOHON DIRI


Syaloom
Assalamualaikum Warohmatulahi Wabarakatuh
Pertama-tama Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyertai dan memberkati kami dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Papua Barat.
Dengan berakhirnya tugas dan tanggung jawab kami selaku Gubernur Papua Barat pada 17 januari 2017, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan kerjasamanya yang terja;in selama ini dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Papua Barat.
Tentunya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kami tidak luput dari kekurangan dan kesalahan maupun tindakan yang kurang berkenan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.
Selanjutnya kami sekeluarga mohon pamit disertai ucapan terima kasih serta doa dan harapan maupun pesan untuk teruskan perjuangan kita membangun Provinsi Papua Barat yang kita perjuangkan bersamadengan keringat dan tekad bulat.
Damailah Papua Baratku, Semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan dan rahmat serta hidayahnyakepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Selamat berjuang saudaraku....
“ kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan kitorang siapa lagi”
“God Bless The Land Of Papua”
Salam Hormat.